Hulp bij post

Met ingang van 1 november 2016 biedt Attifa hulp bij het lezen en organiseren van de dagelijkse post van ‘onze’ ouderen. Deze vraag komt voort uit de dagelijkse praktijk. Wij merken dat er regelmatig vragen zijn over post die men ontvangt; de post wordt ook regelmatig meegenomen naar onze locatie.

Om die reden starten wij met deze service die uitsluitend bedoeld is voor onze cliënten:

  • op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur (mannengroep)
  • op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur (vrouwengroep)

Vragen? Neem dan contact met ons op via 030-303 10 31.

Mantelzorg bijeenkomsten

Bij migranten is het vaak vanzelfsprekend dat de kinderen voor de ouderen zorgen, ook als die zorg (te) zwaar is. Attifa streeft naar het ontlasten van migrantenmantelzorgers waardoor zij meer plezier beleven aan de zorg voor hun naaste(n).

In het kader van het project ‘Zorg voor elkaar’ organiseert Attifa in oktober en november meerdere bijeenkomsten voor mantelzorgers en hun familieleden.

Iedere donderdag zijn er van 10.00 – 12.00 uur lotgenotenbijeenkomsten waar mantelzorgers hun ervaringen kunnen uitwisselen. Daarnaast zijn er op dinsdag van 10.00 – 12.00 uur themabijeenkomsten over diabetes, dementie, borstkanker, depressie en schizofrenie.

Interesse? In de programma’s hieronder vindt u de data waarop de bijeenkomsten plaatsvinden. Met vragen kunt u ons bereiken via 030-303 10 31.

Programma Attifa Lotgenotenbijeenkomsten Mantelzorg

Programma themabijeenkomsten over Dementie, Depressie, Diabetes etc.

Attifa bij U in de Wijk

De dagactiviteiten van Attifa waren vanavond op de televisie bij “U in de wijk” van RTV Utrecht. Zo leuk om te zien dat de deelnemers aan onze activiteiten er zo oprecht blij mee zijn. Daar doen we het voor!

 

Nieuwe stagiaires

Nieuw seizoen, nieuwe stagiaires…

Er zijn na de zomervakantie een aantal nieuwe stagiaires gestart bij Attifa. Graag stellen wij er twee aan u voor:

Isa
Via Academie van de Stad loopt Isa de komende 6 maanden stage bij Attifa; zij zal op dinsdag en woensdag aanwezig zijn. In het kader van “sociale prestatie en dagondersteuning” van de gemeente Utrecht onderzoekt Isa (samen met andere studenten) of het aanbod van dagactiviteiten past bij de deelnemers van de verschillende organisaties in Utrecht. Isa zal ons onder andere ondersteunen bij het mantelzorgproject “Zorg voor elkaar”.

Charafeddine
Charafeddine volgt de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening op de HU in Utrecht en loopt tot juni 2017 stage bij Atiffa. Hij heeft al ervaring bij verschillende organisaties opgedaan: bij een buitenschoolse opvang, hij heeft gewerkt met jongeren en vluchtelingen en heeft ook voor de klas gestaan (groep 3). In zijn vrije tijd vind je hem op het voetbalveld.

Meer weten over een stage bij Attifa? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website.

Attifa gaat verhuizen

Wist je dat we binnenkort verhuizen? We blijven in hetzelfde pand (voormalig ROC-pand aan de Amerikalaan) gehuisvest maar we gaan naar een paar deuren verderop… In het pand gebeurt momenteel veel. Het bruist! Er zijn studentenkamers gerealiseerd, er komt een sportschool, een fietswerkplaats, een koffie/lunchplek, ruimte voor evenementen én ook ruimte dus voor de (dag)activiteiten van Attifa waar we enorm blij mee zijn. Meer weten? Kijk dan op Krachtstation.com