ONDERSTEUNING MANTELZORGERS

Bij veel migranten mantelzorgers ligt de nadruk vaak op de traditionele zorgplicht van kinderen voor hun ouders. De zorgtaken worden vooral binnen de eigen familie verricht en de oudere migrant vindt dat hij of zij ‘succesvol’ ouder wordt als hij/zij taken en verantwoordelijkheden kan overdragen aan de jongere generatie. Hiermee wordt respect en eer getoond.

Wij merken dat deze groep mantelzorgers zich vaak niet bewust is van zijn/haar rol als mantelzorger en hoe men moet omgaan met de (te) zware belasting. Attifa organiseert daarom regelmatig ondersteuningsactiviteiten voor de mantelzorgers/familieleden van onze deelnemers. Wij ervaren veel kracht tijdens deze bijeenkomsten. Samen zoeken we naar een betere balans en meer plezier in de mantelzorgtaken.

WOONGEMEENSCHAP VOOR MIGRANTENOUDEREN

Attifa heeft vergaande plannen voor een woongemeenschap in Kanaleneiland, die een thuis moet gaan bieden aan migrantenouderen. Wonen in een kleinschalig appartementengebouw met mensen die uw cultuur kennen. Die dezelfde normen en waarden hebben. En die – net als u – nog lang actief, fit en gezond in het leven willen staan.

Deze woongemeenschap willen we ‘Qabila’ noemen. Dit betekent dorp. Qabila staat voor zelfstandig wonen én weten dat je bij elkaar kunt aankloppen als je ergens hulp bij nodig hebt. Naast uw eigen comfortabele woning is er een gezamenlijke ruimte voor het ontmoeten van uw buren. Met aandacht voor onderlinge ontmoeting en het samen ontplooien van activiteiten.

MANYS – WAAR KOM JE VANDAAN?

Op 14 mei 2019 was het vijftig jaar geleden dat Nederland en Marokko een wervingsverdrag ondertekenden.  Hiermee werd de Marokkaanse arbeidsmigratie naar Nederland officieel geregeld. Deze geschiedenis hebben we op 5 en 6 juli 2019 gevierd in De Dreef in Overvecht. Onder andere met de vertoning van de
korte film ‘Manys’ wat in het Marokkaans betekent ‘waar kom je vandaan?’.

Manys is tot stand gekomen tijdens de dagbestedingsactiviteiten, want daar wordt veel over ‘vroeger’ gepraat en ook over de komst naar Nederland in de jaren 60 en 70. Vier ouderen hebben we voor de camera geïnterviewd. Mahdi die direct na aankomst in een supermarkt ging werken en later een succesvol ondernemer op de Kanaalstraat werd. Mohamed vertelt over zijn jeugd in Marokko tijdens de Tweede Wereldoorlog en hoe hij later door armoede naar het westen is gegaan. Tahira bezocht haar broer in Nederland en bleef voor de liefde. En het verhaal van Fatima, die naar Nederland kwam voor gezinshereniging.

Link naar de trailer van Manys (YouTube) >>>