Privacyverklaring

Attifa verwerkt persoonsgegevens van personen met wie zij een (potentiële) klantrelatie onderhoudt. Wij beogen met onze privacyverklaring u duidelijkheid te geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of over de wijze waarop Attifa met persoonsgegevens omgaat, neem dan contact met ons op.